Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, Công ty Cổ phần Công nghệ Trực tuyến Skysoft đã phát triển thành công dòng sản phẩm Thiết bị giám sát hành trình thế hệ mới.

Các sản phẩm của công ty đã được kiểm nghiệm và cấp giấy hợp quy theo qui định mới nhất của Quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT của Bộ giao thông vận tải và Quy chuẩn QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT

Giáy chứng nhận hợp quy của thiết bị giám sát hành trình m1 được bộ giao thông vận tải cấp
Giáy chứng nhận hợp quy của thiết bị giám sát hành trình m1 được bộ thông tin và truyền thông cấp

Giấy hợp quy sản phẩm Skybox S20 (4G)

Giáy chứng nhận hợp quy của thiết bị giám sát hành trình m1 được bộ giao thông vận tải cấp
Giáy chứng nhận hợp quy của thiết bị giám sát hành trình m1 được bộ thông tin và truyền thông cấp

Giấy hợp quy sản phẩm Skybox M1

Giáy chứng nhận hợp quy của thiết bị giám sát hành trình x5 plus được bộ giao thông vận tải cấp
Giáy chứng nhận hợp quy của thiết bị giám sát hành trình x5 plus được bộ thông tin và truyền thông cấp

Giấy hợp quy sản phẩm Skybox X5 Plus

© 2021 Skysoft Technologies. All Rights Reserved .

Search